به گزارش پایگاه خبری نشان :

 متهمان " آمانداگرین"۲۹ ساله و "لامونت دانیل باکاس "۳۱ ساله توسط ماموران پلیس پنسیلوانیای آمریکا دستگیر شدند.

به گزارش پلیس این زوج که معتاد هستند پس از دستگیری اعتراف کردند که قتل فرزندشان تحت تاثیر مواد مخدر بوده و کنترلی روی رفتار خود با نوزاد نداشته اند وهنگامیکه فرزندشان مدام گریه می کرده آنها نیز عصبانی شده و دست به چنین کاری زده اند.

نخستین اطلاعات موجود نشان میدهد که کالبد شکافی های انجام شده نشان داد که نوزاد بر اثر ضربه به جمجمه اش و شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی جان سپرده است.

سخنگوی پلیس بیان کرد که این زوج قاتل بدون آزادی مشروط و بدون  قرار وثیقه راهی زندان شدند.