به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک فروشگاه در روسیه ، مشتری خود را به دلیل نزدن ماسک، جریمه و از دادن سرویس به او خودداری کرد. این برخورد از سوی فروشندگان باعث عصبانیت فرد شد و به دنبال آن، او با حالتی غضبناک و با تبری به دست به فروشگاه حمله کرد. چیزی که در فیلم‌های منتشر شده دیده می‌شود، فرد با نهایت خشم، به تمام کالاهای داخل فروشگاه آسیب زده و ایجاد رعب در دل مردم می‌کند.

در ادامه فیلمی از حرکت دلهره‌آور این مشتری را که توسط مردم گرفته شده، مشاهده می‌کنید.

حجم ویدیو: 3.20M | مدت زمان ویدیو: 00:00:59