به گزارش پایگاه خبری نشان :

 این مرد برای این که خودروی مردم در مواجهه با سرعت گیرها دچار آسیب نشود، با هزینه شخصی اقدام به رنگ کردن سرعت گیرها می کند تا 

آن ها قبل از رسیدن به سرعت گیر متوجه آن شوند. کاربری نوشت: «واقعا اگه همه ما بی خیال اتفاق های پیرامون مون نباشیم و به اندازه توان مون کاری برای حل معضلات بکنیم جامعه گلستون می شه.» کاربر دیگری نوشت: «بعضی اوقات فکر می کنم اگه همه کارها رو قراره ما مردم انجام بدیم پس وظیفه دستگاه های متولی که کلی هزینه و بودجه می گیرن چیه؟!»