به گزارش پایگاه خبری نشان :
به گزارش آرتی عربی، مرکز چاپ پول در پایتخت اداری جدید بانک مرکزی مصر ، به موازات افتتاح چاپخانه جدید، چاپ پول پلاستیکی ساخته شده از پلیمر را آغاز می کند.

این بانک در نظر دارد چاپ و ارائه پول پلاستیکی ۱۰ پوندی را برای استفاده در بازارهای محلی آغاز کند.

پیش از این ، منابع مسئول تاکید کردند که بانک مرکزی به دنبال بهره مندی کامل از مزایای پول پلاستیکی است که کشورهای اروپایی به آن رسیده اند و خاطرنشان کردند که تعدادی از مسئولان این پرونده به تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس و سوئیس سفر کرده تا از آخرین تحولات مربوط به چاپ پول مطلع شوند.

در همین حال، «خالد فاروق»، معاون رئیس کل بانک مرکزی مصر در امور چاپخانه تأیید کرد که پول جدید پلیمری با پول در گردش در بازار محلی جایگزین نخواهد شد ، بلکه در بازار همزمان با هم استفاده می شوند.

فاروق در اظهارات قبلی گفته بود که چاپخانه جدید بانک مرکزی برای انجام آزمایشات عملیاتی دستگاه های چاپ جدید در حال آماده سازی برای شروع چاپ پول پلیمری است.

پیشتر «طارق عامر»، رئیس کل بانک مرکزی مصر گفته بود که قرار است چاپ ۲۰ پوندی پلیمر در نیمه دوم سال جاری آغاز شود.

بانک مرکزی مصر کار ساخت ماشین چاپ جدید را در پایتخت اداری جدید به اتمام رسانده است. همه دستگاه های چاپ جدید که از خارج از کشور وارد شده نصب شده اند و آزمایش های عملیاتی برای آنها در حال انجام است.