به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، این فیلم توسط یکی دیگر از بادید کنندگان پارک گرفته شده و در فضای مجازی منتشر شده است .

به گفته کارشناسان بوفالوها حیوانات بسیار خطرناکی هستند که با وزن ۲۰۰۰ پوند – ۹۰۷ کیلوگرمی – و شاخ های قوی شان می توانند با حرکتی نه چندان سریع مرگ یک انسان را رقم بزنند. هر بوفالو قادر است با سرعت ۴۰ مایل بر ساعت ۶۴ کیلومتر بر ساعت بدود. بنا بر این اگر این حیوانات با نزدیک شدن انسان به آنها احساس خطر کنند می توانند واکنش های بدی از خود نشان داده و مرگ آفرین باشند. اما خوشبختانه این زوج این بار از حمله بوفالوی وحشی جان سالم بدر برده اند با این حال فردی که فیلم را منتشر کرده متذکر شده که همواره هنگام بازدید از حیات وحش باید فاصله لازمه را با حیوانات وحشی حفظ کرد تا مانع بروز خطرات احتمالی شد.

1343659.jpg

1343658.jpg

1343657.jpg