به گزارش پایگاه خبری نشان :
گزارشی درباره گدایان هندی و پاکستانی که به صورت غیررسمی و غیر قانونی توسط برخی لنج ها وارد کشور می شوند و بعد از یک هفته تا 10 روز گدایی و پول درآوردن از این طریق دوباره با لنج راهی کشورشان 
می شوند منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. گفته شده این گدایان که به‌صورت حرفه‌ای این شغل را دنبال می‌کنند، می‌توانند یکی از گزینه‌های احتمالی ورود کرونای هندی به کشور باشند. آن هم در شرایطی که کمبود تخت‌های بیمارستانی در هند به دلیل شیوع گسترده این ویروس مسری، در خیابان‌ها نگهداری می‌شوند و محل زندگی عموم گدایان نیز نه خانه‌ها بلکه خیابان‌های دهلی است. کاربری نوشت: «به نظرم باید ستاد ملی مقابله با کرونا برای رسیدگی به این راه مخفی وارد میدون بشه تا قبل از شیوع کرونای هندی جلوش رو بگیرن.»