به گزارش پایگاه خبری نشان :

کارگردان در این اثر به  پرداخته و از خرگوش‌هایی می‌گوید که به شکل وحشیانه‌ای ‌برای تست این محصولات ، استفاده می شوند و می میرند. در مستندی که در این باره منتشر شده ،گفته می شود، سالانه 20 هزار خرگوش و 240 هزار موش و ده ها هزار میمون به خاطر تست های وحشتناک لوازم آرایشی از جمله تست مسمومیت های عمومی، حساسیت چشم و پوست و جهش زایی جان خود را از دست 

می دهند. گردش حدود 500 میلیارد دلاری این صنعت در سال باعث شده برخی از سیاستمداران چشم خود را روی آزار این حیوانات ببندند.