به گزارش پایگاه خبری نشان :

ماجرا از این قرار است که سارقان با ارسال یا گذاشتن نامه‌ای برای صاحب مال از احساسات افراد برای شکایت نکردن سوءاستفاده می کنند. آن ها در این نامه ها مشکلات مالی، بیماری همسر و فرزندان را مطرح می کنند و وعده پس دادن معادل ریالی اجناس دزدیده شده را در آینده ای نزدیک می دهند تا از این طریق از شکایت کردن مال باخته جلوگیری کنند و فرصت مناسبی را برای فروش وسیله دزدیده شده داشته باشند. کاربری نوشت: «این شیوه دزدی دیگه داره اعتماد مردم رو هم می دزده که خیلی خطرناک تر از سرقت امواله.»