به گزارش پایگاه خبری نشان :

روز گذشته تیم اقتصادی دولت در قالب ستاد اقتصادی و نشست با رئیس مجلس تصمیم هایی برای حمایت از بورس گرفته شد.

این تصمیم ها به بسته حمایتی ۳+۷ معروف شد ۳ مورد از مصوبات در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد. سایر موارد نیز که نیاز به قانون گذاری دارد و از مکانیزم جلسه سران قوا مصوب خواهد شد.

یکی از موارد سه گانه که گفته می شد قابلیت اجرایی دارد بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی است بر این اساس ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی فروخته خواهد شد. مصوبه پیش بینی کرده از این محل نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تامین شود

اما یک روز بعد حساب توئیتری روابط عمومی بانک مرکزی توئیتی زد که نشان داد ۲۰۰ میلیون دلار مصوب به همین سادگی تبدیل به ریال نمی شود.

در این توئیت امده است: " ‌همان طور که در پیام دیروز ریاست کل آمد، بانک مرکزی با فروش ۲۰۰ میلیون دلار منابع اختصاص یافته به صندوق توسعه ملی و ریال جمع آوری شده از آن، برای کمک به بورس، موافقت کرده است."

در این توئیت به صراحت آمده است: " بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه اقدام به تسعیر منابع غیرقابل دسترس صندوق که به معنای چاپ پول باشد، نخواهد کرد."

با این حساب برای اجرای این مصوبه باید ارزی به بانک مرکزی واگذار شود که قابلیت داد و ستد داشته باشد در این حالت تبدیل منابع صندوق به ریال اثری تورمی ندارد زیرا بانک مرکزی می تواند با فروش آن به نرخ سنا منابع پیش بینی شده را تامین کند.

اما اگر بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه تن به تسعیر دارایی های مسدود شده بدهد ۵ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه می شود و حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان نیز بر حجم نقدینگی افزوده خواهد شد. با توجه به برداشت های تورمی دولت در این قالب به طور قطع، این میزان تزریق نیز در حد خود به افزایش نرخ تورم منجر می شود و تهدیدی برای قدرت خرید خانوارها بود.