به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، "اییور"۲۶ ساله و همسر۲۷ ساله اش "مت " زندگی غیر عادی در کنار این عروسک ها دارند.

مت در این باره می گوید: زندگی کردن در کنار این همه عروسک سخت است. من علاقه ای به این عروسکها ندارم اما همسرم دیوانه وار عاشق عروسک های الاغ دیزنی است و همه ی خانه را از این عروسک ها پر کرده است اما از آنجائیکه همسرم به شدت به این عروسکها و حضورشان علاقه دارد من نیز زندگی در کنارشان را برای شاد بودن وی پذیرفته ام.

این زوج ۸ سال از زندگی مشترکشان می گذرد و علاقه شدید "اییور " به الاغ های عروسکی رفته رفته زندگی را برای همسرش سخت تر کرده است.

1344075.png

 1344072.png

1344071.png