به گزارش پایگاه خبری نشان :

با همسر اولم زندگی خوبی داشتم تا اینکه از پیام های خصوصی در گوشی اش متوجه شدم همسرم در اینستاگرام یک صفحه مخفی دارد، نتوانستم تحمل کنم و دیگر به ادامه زندگی با او فکر نکردم و به زندگی مشترک با او برای همیشه پایان دادم.

چند ماهی شوکه بودم و دلم نمی خواست کسی را ببینم. از شبکه های مجازی متنفر شدم. یک گوشی ساده خریدم تا خودم هم نتوانم شبکه ای را به روی گوشی ام نصب کنم. بعد از گذشت چند سال تصمیم به ازدواج مجدد گرفتم.

وقتی با همسر دومم آشنا شدم همه داستان زندگیم را برایش تعریف کردم و به او گفتم که چقدر از این شبکه ها بیزار هستم و اگر می خواهد همسرم شود باید از شبکه های مجازی فاصله بگیرد و با این شرط، پیشنهاد ازدواجم را قبول کرد و زندگی مشترکمان را آغاز کردیم.

زندگی خوبی را شروع کرده بودیم هیچ اختلافی با هم نداشتیم او را دوست داشتم و احساس می کردم که بعد از این همه مشکلات، تنها او می تواند به من آرامش دهد. اما او تمام حرف ها و قول و قرار هایش را زیر پا گذاشت و به آن عمل نکرد. یک بار به من گفت که دوست دارد صفحه ای در اینستاگرام برای خودش باز کند.

همان موقع باز به او گوش زد کردم که اجازه این کار را ندارد. حرفش خیلی ذهنم را مشغول کرده بودتا اینکه مدتی بعد متوجه رفتارهای مشکوک او شدم. برای همین یک روز گوشی دوستم را قرض گرفتم و با پیج اینستاگرام او، اسمش را جستجو کردم. بعد از یک جستجوی ساده صفحه اش را دیدم، خیلی شوکه شده بودم فکرش را نمی کردم که چنین کاری کرده باشد و به شدت عصبانی شدم.

باورم نمی شدکه او خواسته مرا زیر پا گذاشته باشد و برای خودش صفحه شخصی داشته باشد. ما مشکل جدی با هم نداشتیم اما با این کار، من را نسبت به خودش بی اعتماد کرد و برای همین تصمیم جدایی از او را دارم. فضای مجازی زندگی مشترک مرا بعد از ۱۸ سال به هم ریخت و همسرم را از من گرفت.

من در زندگی مشترک با همسر اولم به اندازه کافی عذاب کشیدم و نمی خواهم دوباره آن عذاب ها را تحمل کنم. من دیگر راضی به ادامه زندگی با او نیستم.

نظریه کارشناس:

یکی از پدیده هایی که در سالهای اخیر تقریبا تمامی جوامع را متاثر کرده است شبکه های اجتماعی مجازی می باشند این شبکه ها در کنار برخی از کارکرد های مثبت، در نتیجه عدم استفاده درست برخی از افراد توانسته آسیب هایی در زمینه چهار چوب روابط بین زوجین و گسترش دوستی های مجازی و انحرافات ایجاد نماید.

یکی از مهمترین و شایعترین آسیب های حضور اعضای خانواده در فضای مجازی آن است که پس از مدتی که از حضور زوج ها در فضای مجازی گذشت، یکی از زوجین به سراغ دایره دوستان جنس مخالف فیسبوکی خود در دوران قبل از ازدواج می رود.

در اکثر قریب به اتفاق این تماس ها، روابط عاطفی خانواده به هم می ریزد. بدین شکل است که بنیان خانواده سست و ناپایدار می شود افرادی که بیشتر وقت خود را پای فضای مجازی می‌گذرانند، ناخودآگاه حوزه‌های تعاملی خود را کاهش می‌دهند. الگوهایی متناقض و نامتعارف دریافت کرده و به صورت فریبکارانه، نیاز خود را در محیطی خارج از چارچوب خانواده ارضاء می‌کنند تا بدان حد که زوجین از بودن در کنار شریک قانونی خود لذت نمی‎برند و جز تکرار و دلزدگی از آن احساسی ندارند.

دیگر، هیچ یک از همسران برای هم جذابیتی نداشته و این وضعیت موجب می‌شود که در زندگی واقعی، از شریک خویش کمتر احساس رضایت کنند و گاه علیرغم داشتن همسر قانونی، عشق خود را در جای دیگر جستجو کنند و با افراد متعددی خارج از چارچوب خانواده رابطه برقرار کنند.

به طور کلی تزلزل و فروپاشی بنیان خانواده از نتایج استفاده از این ابزار نوین ارتباطی است.

لذا به منظور مصون ماندن از تهدیدات وآسیب های احتمالی استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی و درعین حال در راستای باز نماندن از تکنولوژی های نوین جهانی، پیشنهاد می شود خانواده ها آموزش لازم وکافی پیش از ورود به شبکه های اجتماعی به منظور مصون ماندن از آسیب های ناشی ازآن را فرا گیرند.