به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، متهم " گری دوین سنت اوبین" ۵۹ ساله پس از حمله وحشیانه به اعضای خاواده اش در فلوریدای آمریکا خود با پلیس تماس گرفته و آنها را از این حمله مطلع کرده است.

متهم پس از دستگیری ادعا کرده  که سالهاست که از پدر و مادر غر غرویش نگهداری می کند و همواره مورد دشنام های این دو بوده  و به شدت آزار کلامی دیده است و به دلیل خستگی از ادامه این  وضعیت با شمشیر به سمتشان حمله ور شده  اما قصد حمله به خواهرش را نداشته و او چون تلاش می کرده تا مانع حمله وی به پدر و مادرشان شود در این میان زخمی شده است.

با حضور ماموران پلیس متهم دستگیر و افراد زخمی به بیمارستان منتقل شدند.

گفتنی است متهم هیچ سابقه کیفری نداشته و این نخستین باری است که توسط ماموران پلیس دستگیر می شود.