به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، در پی ناپدید شدن پسر ۲ ساله تحقیقات پلیس برای یافتن ردی از وی آغاز شد.

گزارش های پلیس ایالتی تگزاس آمریکا روشن کرد که بقایای خون و جسد قربانی در تریلری که این کودک به همراه مادرش در آن زندگی می کرد پیدا شده است.

مادر قربانی " لانی چاریز" پس از دستگیری ادعا کرده است که او بارها قصد سپردن فرزندش را به یک خانواده دیگر داشته زیرا وی آمادگی مادر شدن را نداشته و از زمانیکه پدر کودک قربانی آنها را رها کرده او دیگر توانایی مراقبت از پسرش را نداشته است و حتی چندین بار پسرش را در لیست برای فرزند خواندگی قرار داده اما موفق به انجام این کار نشده است .این زن در اعترافات هولناک خود از بی مهرش نسبت به پسر ۲ ساله اش سخن گفته اما حرفی از نجوه به قتل رساندن "جیمز" ۲ ساله به میان نیاورده است.