به گزارش پایگاه خبری نشان :

گزارش کارشناسانی که مسئول تحقیق در مورد دلیل مرگ دیه گو مارادونا ستاره آرژانتینی فوتبال حاکیست روند مرگ وی از 12 ساعت پیش از یافتن جسد وی آغاز شده بود.

در این گزارش آمده، تیم پزشکی مارادونا درمان سهل انگارانه ای داشتند و دستگاه قضایی آرژانتین هم تحقیق در این زمینه را آغاز کرده است