به گزارش پایگاه خبری نشان :

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت: ضمن بهره گیری از فضیلت شبهای قدر از شهروندان درخواست می‌کنیم تا با در خانه ماندن و برگزار کردن مراسم در خانه‌های خود در مدیریت بیماری کرونا کمک کنند.

طبق مصوبه هیأت وزیران به منظور توفیق هر چه بیشتر در احیاء و بهره بردن از ثمرات معنوی شبهای قدر، شروع به کار کلیه ادارات، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در روزهای 19و 23 ماه مبارک رمضان با ۲ ساعت تاخیر آغاز خواهد شد.

بر این اساس ساعت کاری در ۱۲ و ۱۶ اردیبهشت ماه با تغییر همراه خواهد بود.

با توجه به اینکه در پیک چهارم بیماری کرونا هستیم رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است که در این خصوص انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران گفت: ضمن بهره گیری از فضیلت شب‌های قدر از شهروندان درخواست می‌کنیم تا با در خانه ماندن و برگزار کردن مراسم در خانه‌های خود در مدیریت بیماری کرونا کمک کنند