به گزارش پایگاه خبری نشان :
خرس گرسنه یک زن 39 ساله را هنگام پیاده روی خورد. قربانی به همراه سگ های خود مشغول پیاده روی بوده که این خرس خشمگین که به همراه دو توله اش در آن محل زندگی می کرد به او حمله کرد و زن بیچاره را کشت.

اطلاعات پلیس نشان می دهد که خرس مهاجم با دیدن این زن در قلمرو اش و نزدیکی به توله هایش احساس خطر کرده و به این زن حمله ور شده است