به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم، "دالاس سینئون بونیلا" ابتدا به زور قربانی خود را سوار خودرواش در منطقه "دنتون " کرده و به سمت وی شلیک کرده و گریخته بود.

بنا به گزارش شاهدان ماجرا قربانی علاقه ای به سوار شدن بر خودرو مرد غریبه نداشت و تلاش می کرد تا مقاومت کند اما در نهایت تسلیم مرد قاتل شد.

با شنیده شدن صدای گلوله و توضیح شاهدانی که به ماموران پلیس بیان کردند که یک مرد زنی را به زور وارد خودرواش کرده ماموران خود را به خودرو پارک شده رسانده و با بدن خونین زن مواجه شدند و او را به بیمارستان منتقل کردند اما لحظاتی پس از انتقال پزشکان مرگ این زن را تائید کردند.

سخنگوی پلیس دنتون آمریکا بیان کرد که ما گزارش دیگری داشتیم که قاتل پس از جنایت یک تاکسی تلفنی ازشرکت "uber" گرفته و از این طریق توانستیم بلافاصله او را بازداشت کنیم .تحقیقات در ارتباط با جنایت، ارتباط قاتل و قربانی وانگیزه قاتل در دست بررسی است.