به گزارش پایگاه خبری نشان :
گزارشی از تقلب یارهایی که پول می گیرند تا در امتحانات آنلاین به جای دانش آموزان شرکت کنند، بازخوردهای زیادی داشت. در این گزارش آمده: «برخی از والدین به معلم ها پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت مبلغی متناسب با سختی دروس بین ۵٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان در امتحانات به جای فرزندان شان حاضر شوند و نمره برایشان کسب کنند.» کاربران به این اتفاق واکنش نشان دادند. کاربری نوشت: «تنها بحث تقلب و یادنگرفتن دانش‌آموزان مطرح نیست. این که پدر و مادری بدون در نظر گرفتن هدف فرزندانشان  ازدرس خواندن از معلمی بخواهند که این کار را انجام دهد تعجب برانگیز است.» کاربر دیگری نوشت: «پدر و مادر چطور حاضر می شن به خاطر گرفتن چند نمره به بچه شون تقلب، دور زدن و ... رو یاد بدن.» کاربری هم نوشت: «لعنت به کرونا که همش به خاطر اونه.»