به گزارش پایگاه خبری نشان :

پژوهشگران برای بازسازی تصویر رامسس کبیر از روی جسدش اول مدل سه بعدی از جمجمه وی تهیه و بخش‌های از بین رفته را مدل سازی کردند و بعد با نشانه‌گذاری‌هایی روی جمجمه‌اش با شاخص‌هایی مانند چشم‌ها، بینی، گوش‌ها، گونه‌ها، لب‌ها و چانه تصویر رایانه‌ای او را خلق کردند.