به گزارش پایگاه خبری نشان :

علامات دجال: ۱. موجودی یک چشم است. ۲. از مادر یهودی به دنیا می آید. ۳. غذای او به اندازه کوه است. ۴. فتنه و فسادش شرق و غرب عالم را می گیرد. ۵. فریاد خدایی سر می دهد.

مرحوم شهید صدر در کتابش احتمالی درباره دجال داده است که فوق العاده منطقی است. او معتقد است دجال الزاما انسان نیست. در برخی روایات است که «ذلک امر» که درباره غیر ذوی العقول به کار می رود. دجال فرهنگ فاسدی است که در آخر الزمان به وجود می آید و تمام علائم فوق الذکر را دارد.