به گزارش پایگاه خبری نشان :

افزایش شمار مبتلایان به کرونا در اورست باعث تخلیه دهها صعود کننده از کمپ اصلی شد.

اولین مورد از ابتلا به کرونا در تاریخ 15 آوریل در اورست به ثبت رسید.

کوهنورد انگلیسی باعث شد تا کرونا در مرتفع ترین سلسله کوههای جهان شیوع یابد.