به گزارش پایگاه خبری نشان :

‌کلید مجسمه‌ «فرهاد قفل‌زنِ» مجموعه تئاتر شهر تهران دزدیده شد.

مجسمه «فرهاد قفل‌زن شامل هیبتی است که کلیدی در دست دارد و سال‌هاست در کنار این مجموعه تئاتری به عنوان یکی از نمادهای هنری این بنای فرهنگی و هنری شناخته می‌شود.