به گزارش پایگاه خبری نشان :

پلیس شهر پونه هند 3 پزشک را بازداشت کرد. این 3 پزشک به جرم گرفتن ۱۰۰ هزار روپیه، معادل ۳۰ میلیون تومان غیرقانونی از خانواده یک بیمار برای تخت دارای تنفس مصنوعی در بیمارستانی در منطقه پی ام پری چینچواد شهر پونه بازداشت شدند.