به گزارش پایگاه خبری نشان :

علی میراب کارشناس حقوق گفت: در نظام حقوقی ایران محرومیت از ارث ، بدون اعتبار قانونی است و شخص به وسیله وصیت نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محروم کند.

او ادامه داد: قانون به متوفی فقط اجازه داده که در مورد یک سوم از اموالش در این مورد، تعیین  تکلیف کند و به محض فوت کردن متوفی امکان هیچ‌گونه اقدام حقوقی وجود ندارد.

کارشناس حقوق افزود: تشخیص وارث بودن یا نبودن افراد تنها به عهده قانون است، به این دلیل که قوانین ارث از قواعد آمره است و اراده و خواست شخص تاثیری در تحقق سهم الارث وراث ندارد.

قواعد آمره قواعدی است که در قانون تعیین شده و شخص نمی‌تواند هیچ تغییری در آن ایجاد کند و باید به همان کیفیت که در قانون تصریح شده است اجرا شود.

انتهای پیام/م