به گزارش پایگاه خبری نشان :

حداکثر نرخ این خودرو برابر با ۱۲۵ میلیون تومان است. پراید ۱۵۱ مدل ۹۹ نیز با حداقل قیمت ۱۱۷ و حداکثر نرخ ۱۲۲ میلیون تومان در شهرهای مختلف به فروش می رسد.

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ نیز در ساری با حداقل نرخ ۱۲۴ میلیون تومان و در لنگرود با حداکثر قیمت ۱۳۲ میلیون تومان برای فروش آگهی شده است.

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ نیز در شهرهای گوناگون قیمتی بین ۱۰۵ تا ۱۱۲ میلیون تومان دارد.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

لنگرود

۱۳۲ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

اصفهان

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

ساری

۱۲۴ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تهران

۱۲۹ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

مشهد

۱۳۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

علی آباد کتول

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اردبیل

۱۱۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرمان

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

بابل

۱۰۶ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

امیرکلا

۱۲۲ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

شیراز

۱۱۸ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ساوه

۱۱۷ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰

اصفهان

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰

بابل

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۱۴۰۰

تهران

۱۱۷ میلیون