به گزارش پایگاه خبری نشان :

بررسی ها نشان می دهند میخک و زیره جز "ادویه های لاغری" بحساب می آیند و سموم بدن را دفع می کنند و قادرند میزان سوخت و سازی بدن را افزایش دهند. اگر می خواهید عوارض برنج را کاهش دهید هنگام آبکشی آن زیره و میخک را در بین غذا اضافه کنید.