به گزارش پایگاه خبری نشان :

 لیست اجاره بهای  آپارتمان های مسکونی در طرشت به شرح زیر است. توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

آدرس  متراژ عمر بنا (سال)

قیمت اجاره

(تومان)

قیمت ودیعه (تومان)
طرشت، خیابان لطفعلی خانی  60 5 ------ 300.000.000
طرشت، میدان سماء 82 10 5.500.000

100.000.000

طرشت، زنجان شمالی  100 2 7.700.000 150.000.000
طرشت، میدان سماء  60 1 2.500.000 200.000.000
طرشت، خیابان اصلی  60 1 2.500.000 220.000.000
طرشت، خیابان رستمی  90 8 4.700.000 350.000.000