به گزارش پایگاه خبری نشان :

ایران آنلاین به نقل از کرایم، متهم " مانکا گارنر"  که اهل اوهایوی آمریکاست زن دیگری به نام "جکسون "۳۶ ساله را با گوشت بسته بندی ۴,۵ کیلویی به باد کتک گرفته است.

گزارش های پلیس نشان میدهد که این زن پس از دستگیری ادعا کرده که زن دیگری که وی او را کتک زده او و دختر ۷ ساله اش را اذیت کرده و برای دفاع از خود با گوشت بسته بندی گا. در فروشگاه به سر و صورتش کوبیده است تا از خود و دخترش دفاع کند.

این در حالی است که ماموران پلیس معتقدند این زن از گوشت گاو یخ زده به عنوان سلاحی سرد استفاده کرده و باعث زخمی شدن شدید "جکسون " شده است.