به گزارش پایگاه خبری نشان :

امروز داشتن و استفاده از تبلت گاه واجب‌تر از نان شب شده است! قیمت تبلت در پی کاهش اخیر نرخ ارز پنج تا ۱۰ درصدی  کاهش یافته اما قیمت تبلت به واسطه شیوع کرونا و اهمیت این قبیل کالا‌ها در امر آموزش دانش آموزان و دانشجویان و دورکاری ۲۰۰ درصد افزایش داشته است کاهش قیمت تبلت مشروط به ثابت ماندن نرخ دلار است. بررسی ها نشان داد که خانواده ها برا ی حل مشکلات آموزش آنلاین فرزندان خود قیمت تبلت نسبتا ارزان را انتخاب میکنند قیمت تبلت ارزان حداقل حدود یک میلیون و 800 هزار تومان و حداکثر بیش از 24 میلیون تومان است

YYjkgqYqdNtZ