به گزارش پایگاه خبری نشان :

ماجرا از این قرار است که یک کشاورز 67 ساله 15 سال پیش گاو کوهان‌داری را از پاکستان خرید و به محل زندگی‌اش آورد تا با آن از چاه آب بکشد. این کشاورز از همان زمان هنگام کار کردن با گاوش، آوازهای محلی می خواند و حیوان نیز با این صدا انس گرفت به طوری که هنوز هم تنها با صدای او شروع به حرکت می‌کند. آوازه ترانه خواندن حاج ابراهیم و انس گرفتن گاو، رفته رفته پای گردشگران را به این مکان باز کرد و این خانواده اتاق‌هایی را به شکل کاروانسرا در اطراف گاوچاه برای اسکان گردشگران درست کردند که مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.