به گزارش پایگاه خبری نشان :

مادر 14 ساله به دلیل ترس و مسئولیت نگهداری از نوزاد ناخواسته اش فرزند خود را در رستوران به مشتری فروخت.

گزارش پلیس حاکی از آن است که مادر 14 ساله در آمریکا با نوزادی که هنوز بند ناف داشت و به سختی نفس می کشید به داخل رستوران رفت و پس از دادن نوزاد به یک مادر ۱۴ ساله پس از تولد نوزاد ناخواسته اش او را به مشتری رستوران داد و فرار کرد.

دوربین های مداربسته از لحظه تحویل نوزاد به دست مادر 14 ساله اش در رستوران فیلم گرفته است.

به گفته مشتری رستوران این مادر نوجوان خواسته تا برای یک لحظه مراقب نوزادی باشد که او پیدا کرده و بلافاصله پس از تحویل کودک پا به فرار گذاشته است.

این زن به ماموران پلیس گفت پس از گرفتن نوزاد متوجه شد که به تازگی به دنیا آمده و مادرنوجوانش به دروغ بیان کرده که او را پیدا کرده است و تنها ساعاتی از تولدش می گذرد.

سخنگوی پلیس بیان کرد پس از ساعاتی کوتاه مادر 14 ساله شناسایی و پس از بازداشت مادر و کودک به بیمارستان منتقل شدند تا تحت نظر پزشکان قرار بگیرند این دختر بسیار کوچک بوده و به دلیل ترس و مسئولیت نگهداری از فرزندش قصد داشته تا از دست او رها شود.