به گزارش پایگاه خبری نشان :

مرد 42 ساله ای که مادرزن خود را در سال 1998 به قتل رسانده بود طبق نظر قاضی پرونده به حبس ابد محکوم شد.

متهم در دادگاهی در فلوریدا مدعی شد که از زمان جنایت حتی یک روز هم از فکر جنایت مادر زنش خارج نشده و از کرده خود پشیمان است و از سر بی تجربگی و خشونت لحظه ای در سن 19 سالگی با مادرزنش درگیر شده و با ضربات پی در پی چاقو او را به قتل رسانده است.

گفتنی است متهم حکم اعدام برایش صادر شده بود اما روز گذشته حکمش به حبس ابد تغییر کرد.