به گزارش پایگاه خبری نشان :

روز شنبه و پس از پیدا شدن جسد مردی ۳۹ ساله در داخل مجسمه دایناسور که مربوط به تبلیغات سینما‌های سانتا کلوما د گرامانت بود، این مجسمه و محوطه به صحنه جنایت تبدیل شد. به گزارش یک روزنامه انگلیسی، جسد این مرد که هویت او هنوز مشخص نشده، پس از آن  که یک رهگذر و پسرش متوجه بوی نامطبوع مجسمه شدند، پیدا شد و رهگذر توانست از شکافی که در پای مجسمه بود، جنازه را ببیند و سپس با پلیس تماس گرفت. به گفته پلیس به نظر می رسد در حالی که مرد قصد داشته تلفنش را که داخل مجسمه افتاده بود بردارد، خودش هم به داخل مجسمه افتاده و مرده است.