به گزارش پایگاه خبری نشان :

با شکسته شدن حکم قصاص حمید صفت، خواننده رپ در دیوان عالی کشور، پرونده وی به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا به زودی این خواننده رپ بار دیگر محاکمه شود. حمید صفت همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

بیست و چهارم مرداد ماه سال ۹۶ مرد ۶۶ ساله به نام هوشنگ به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد جان سپرد. حمید صفت، خواننده رپ که پدرخوانده‌اش را به بیمارستان منتقل کرده بود به اتهام قتل عمدی بازداشت شد اما ادعا کرد در دعوا با ناپدری‌اش ضربه‌ای به سر او نزده است.

وی در تشریح جزییات درگیری گفت: آن روز با ناپدری ام درگیر شدم و یک گلدان برداشتم و به دیوار کوبیدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌ای به‌صورتش زدم.همان موقع همسایه‌ها با شنیدن صدای دعوا مقابل خانه مان آمدند و دعوا تمام شد. من همراه مادرم خانه را ترک کردیم و یک ساعت بعد وقتی به خانه برگشتیم با ناپدری ام روبه رو شدیم که بیهوش بود. ما او را به بیمارستان رساندیم اما او جان سپرد.

کارشناسان پزشکی قانونی در تحقیقات اولیه علت مرگ را خونریزی و آسیب مغزی بر اثر اصابت جسم سخت به سرش اعلام کردند.

اما رپر معروف منکر قتل عمدی شد و گفت: من ضربه‌ای به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن او را نداشتم. فقط می‌خواستم او را بترسانم که مادرم را مورد ضرب‌وشتم قرار ندهد. احتمال می‌دهم سر هوشنگ هنگام کشمکش با من به دیوار یا کمد کنار مبل برخورد کرده باشد، چون هوشنگ تقلا می‌کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگیر شود.

با اعتراض اولیای دم و متهم به نظریه پزشکی قانونی پرونده چندین بار به کمیسیون‌ پزشکی قانونی فرستاده شد. وقتی کارشناسان اعلام کردند اقدام حمیدصفت درصدی از علت مرگ ناپدری‌اش است و عامل اصلی مرگ نبوده وی با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

با اعتراض اولیای دم به آزادی وی این بار پرونده به کمیسیون ۱۱ نفره پزشکی قانونی فرستاده شد و برای برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده در دادسرای جنایی تهران، دستور تشکیل هیأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکی قانونی را صادر کرد.

هیأت ۱۱نفره پزشکی در دادسرای جنایی تهران حاضر شدند و در جلسه تحقیق از حمید صفت دفاعیات وی را شنیدند.

با تکمیل تحقیقات، با توجه به نظریه کمیسیون پزشکی و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه اگر کسی آگاهی داشته باشد که فرد بیمار است، با او درگیر شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کیفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حمیدصفت پای میز محاکمه ایستاد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده که در دونشست و در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی متین راسخ و با حضور دو مستشار برگزار شد نماینده دادستان از طرف سه پسرقربانی که ساکن خارج از کشور هستند درخواست قصاص را مطرح کرد.

ماجرای مرگ پدر حمید صفت در تهران

سپس سهیل یکی از فرزندان قربانی در جایگاه ویژه قرار گرفت و گفت

بگیرد.وی گفت: من از حمید به اتهام مباشرت در قتل پدرم و از مادرش به اتهام معاونت در قتل شکایت دارم.

قاضی گفت: مادر حمید از این اتهام تبرئه شده است که سهیل گفت: پدرم ۱۰ سال با حمید و مادرش زندگی می‌کرد. حمید از بیماری پدرم مطلع بود و به همین خاطر برای او درخواست قصاص دارم.

قاضی گفت: یکی از برادرانت به نام توماس که در خارج از کشور است درخواستی را مطرح نکرده است.او احتمالاً به قوانین حقوقی ایران آگاهی ندارد.آیا حاضرید سهم دیه او را بدهید که سهیل گفت: بله حاضرم دیه را بپردازم تا حمید قصاص شود.

سپس وکیل اولیای دم روبه‌روی قضات ایستاد و به چند نکته اشاره کرد. وی گفت: گفت متهم در جلسات کمیسیون پزشکی قانونی چند پزشک را همراه خود آورده بود که ما به این موضوع اعتراض داریم.متهم مدعی بود هوشنگ سه قرص انعقاد خون مصرف کرده.در صورتی که بیمارستان تایید کرده است او دو قرص استفاده می‌کرده.از طرفی حمید ۱۷بار در پرونده اقرار کرده متهم را کتک زده و این موضوع می‌تواند موجب تسریع در علت خونریزی و علت تشدید بیماری متوفی باشد.متهم شروع‌کننده دعوا بوده و بنا به بند پ ماده ۲۹۰ متهم به قتل عمد است.او ورزشکار بوده و ضربات متعدد و سنگینی به سر قربانی زده و همین موضوع باعث مرگ وی شده است.

بازداشت حمید صفت به اتهام قتل

سپس متهم در جایگاه دفاع ایستاد و گفت: قبل از هر چیز طلب عفو و بخشش دارم.من خصوصا از سهیل که در دادگاه حاضر است عذرخواهی می‌کنم.

سپس گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم.گفته شده من با دست ضرباتی به هوشنگ زده ام.اما ضرباتی که به او وارد کردم ضربه‌ای کشنده نبود. من فقط او را هل دادم.وقتی مرا بازداشت کردند و به دادسرا بردند، مادرم به آنجا احضار شد. چون نمیخواستم مادرم به دادسرا بیاید به دروغ گفتم ضربه‌هایی به مقتول زدم اما ضربه‌ها سنگین نبود که منجر به مرگ شود.

سپس حمید صحنه درگیری را بازسازی کرد و گفت: در آن درگیری مادرم بین من و هوشنگ بود. من هوشنگ را هل دادم و می‌خواستم جلوی حمله او را بگیرم.او به سمت آشپزخانه رفت و من فکر می‌کردم قصد دارد چاقو بردارد.به همین خاطر مانع او شدم. من لیوانی را برداشتم و به زمین کوبیدم تا هوشنگ را بترسانم اما گلدانی را به دیوار پرت نکردم. باور کنید ضربه‌ای به سر او نزدم.

وقتی حمید صفت به عنوان آخرین دفاع در جایگاه ایستاد، طلب بخشش کرد و گفت: هوشنگ جای پدرم بود و من هرگز فکر نمی‌کردم مشاجره میان ما باعث مرگ او شود. من از از اولیای دم طلب بخشش و از دادگاه طلب کمک دارم.

در پایان جلسه قضات دادگاه پس از مشورت و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده حمیدصفت را مستحق مرگ دانسته و وی را به قصاص محکوم کردند.اما این حکم با طرح ایراداتی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید نشد.

به این ترتیب پرونده به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا حمید صفت در شعبه همعرض بار دیگر از خود دفاع کند. این در حالی است که وی همچنان در زندان به سر می‌برد