به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، متهم "مولی تییتس" به جرم قتل "کریستیان باهنا" دانشجوی ۲۲ ساله  اهل آیووای آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی محکوم شناخته شد.

1364797.png

گزارش های پلیس نشان میدهد که متهم پس از گذاشتن قرار ملاقات با قربانی او را با خود به مزرعه ذرت برده و با ضربات چاقو به قتل رسانده است. این در حالی است که قاتل که از مهاجران مکزیکی است ادعا کرده که قتل را به دستور دو جوان دیگر انجام داده اما نام آنها را فاش نکرده است.

اطلاعات پلیس نشان میدهد که با ناپدید شدن قربانی در سال ۲۰۱۸ میلادی تحقیقات کارآگاهان پلیس آغاز و با جمع آوری شواهد و مدارک این جوان به جرم قتل بی رحمانه دختر دانشجو بازداشت شد.