به گزارش پایگاه خبری نشان :

به دلیل قطعی های پی در پی برق در روزهای اخیر در کشور بهتر است برخی نکات را برای شما یادآوری کنیم و اگر هنگام قطعی برق در داخل آسانسور قرار داشتید باید مواردی را انجام دهید که به برخی از آنها در فیلم زیر اشاره کرده ایم.

حجم ویدیو: 2.71M | مدت زمان ویدیو: 00:00:50