به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش یاهو، متهم "خیمه اوسانا" ۳۱ ساله سر هم سلولی خود "لوئیس رومرو" ۴۴ ساله را بریده و بدنش را زیر نور آتشی که در سلولش در کالیفرنیای آمریکاروشن کرده بود کالبدشکافی کرده است .

گزارش های پلیس نشان می دهد که این شیطان پرست روانی در گذشته نیز سابقه حمله به هم سلولی خود را داشته از این رو تحقیقاتی آغاز شده تا روشن شود چرا مسئولین زندان  او را با زندانی دیگر در یک سلول نگه داشته اند.

اطلاعات پلیس نشان میدهد در زمان این جنایت هولناک هیچیک از زندانبانان متوجه این قتل وحشتناک نشده و قاتل شیطان پرست در آرامش کامل کارش را انجام داده است از این رو خانواده قربانی خواستار رسیدگی به این موضوع شده و زندانبانان و مسئولان زندان را عامل این جنایت دانسته و خواستار رسیدگی به شکایتشان هستند.