به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، هگذران و توریست هایی که در حال تماشای خیابان های زیبای سن پترزبورگ بوده اند از لحظه سقوط این زوج از بالکن ۷,۵ متری عکس گرفته اند.

در پی این حادثه "اولگا ولکووا " و " یوگنی " ۳۵ ساله هر دو دچار شکستگی و آسیب دیدگی های متعددی در بدن خود شده اما از مرگ نجات یافته اند.

کزارش های پلیس نشان میدهد که این دو در حال جرو بحث به نرده بالکن که قدیمی بوده تکیه داده بودند که نرده شکسته و هردویشان به خیابان پرت شده اند.