به گزارش پایگاه خبری نشان :

دختر ایلامی در اقدامی خودخواسته با پریدن از طبقه 5 خانه شان دست به خودکشی زد.

 ساعاتی قبل دختر نوجوان در شهر ایلام با سقوط از طبقه ۵ ساختمان جان باخت.