به گزارش پایگاه خبری نشان :

قاتل 14ساله که پسر بچه 10 ساله را سال گذشته در یکی از روستاهای آبادان به قتل رسانده بود درکانون اصلاح تربیت اهواز است.

درپی پیدایش جسد پسری 10ساله در روز شنبه 22 آذر سال 1399در نهر آب یکی از روستاههای اطراف آبادان که گفته میشد این پسر برای گرفتن کبوتر نزد یک از دوستانش رفته به درون کانال سقوط کرده و فوت شده است.

باتوجه به مرگ مشکوک کودک 10ساله روستای تحقیقات پلیسی بلافاصله دردستو کار مأمورین قرار گرفت که دراین رابطه مأمورین به دوست پسر  10ساله که 14سال دارد مشکوک شده ودر ساعت 2 صبح23 آذر ماه وی را دستگیر و به پاسگاه دلالت دادند.

تلاش برای بخشش قاتل 14 ساله آبادان

در تحقیقات فنی پسر نوجوان به قتل دوستش اعتراف کرد وی گفت به دلایلی با یکدیگر بحث مان شد و با هم درگیر شدیم

ابتدا او را خفه کردم و سپس در کانال آب انداختم و به خانه بازگشتم و به کسی چیزی نگفتم.

گفتنی است یکی از اعضای خانواده کودک 10ساله به قتل رسیده در گفتگو با خبرنگار رکنا اظهار داشته است که بزرگان دو طایفه در نشست با یکدیگر بدون در نظر گرفتن این داغ سنگین قرار است با گرفتن دیه از قاتل گذشت کنند لازم به ذکراست قاتل 14ساله در کانون اصلاح تربیت اهواز بسر می برد