به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش کرایم ، متهم "برت پوئت" ۳۶ ساله روز گذشته با اتهام قتل درجه دوم توسط ماموارن پلیس آریزونای آمریکا دستگیر شده است.

گزارش های پلیس نشان میدهد که متهم پس ازآشنایی با قربانی و دوستی کوتاه مدت او را با شلیک گلوله کشته سپس جسدش را در ساکی بزرگ برای ماهها در پارکینگ خانه اش نگهداری کرده است.

هدف از قتل این زن ربودن خودرو اش توسط قاتل و برداشت از حساب بانکی وی بوده است. اطلاعات پلیس نشان میدهد که قاتل ماهها از حساب بانکی قربانی پول برداشت کرده و از خودرواش نیز استفاده می کرد.

قاتل پس از دستگیری اعتراف کرد که به قصد سرقت اموال قربانی طرح دوستی ریخته و در نهایت قربانی را به قتل رسانده است.