به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش رسانه‌های روسی، قرار است مسابقه‌ای در این چارچوب بین فعال فضای مجازی حسیب‌الله محمداف معروف به «هاسپیک» و عبدالرزاق خواننده تاجیکی، که هر ۲ کوتاه‌قامت هستند، برگزار شود.

این مسابقه غیرعادی صرفاً به دلیل غیرحرفه‌ای بودن هر دوی آنها نیست بلکه از آن روست که هر دوی آنها حداکثر ۱۸ سال دارند و قدشان نیز کمتر از یک متر بوده و وزن‌شان هم مجموعاً ۳۵ کیلوگرم است.

خبر برگزاری این تقابل تاکنون به شدت واکنش و توجه کاربران فضای مجازی را برانگیخته است.

همچنین کلیپ نشست مطبوعاتی این مسابقه نیز ظرف مدت پنج روز بیش از ۹ و نیم میلیون بازدید و ۷۰ هزار کامنت داشته است.

در این بین اعتراضاتی هم متوجه انجام این مسابقه شده و رئیس جمعیت ورزشی کوتاه‌قامتان روسیه با اعتراض به برگزاری این مسابقه گفت: آنچه قرار است برگزار شود در راستای حمایت از کوتاه‌قامتان نبوده بلکه صرفاً برای مسخره کردن آنهاست.

این جنجال به جایی رسید که ویتالی میلونوف معاون رئیس دومای روسیه نیز خواهان ممنوعیت این نوع مسابقات و مجازات ترتیب‌دهندگان آن شد.

حجم ویدیو: 10.36M | مدت زمان ویدیو: 00:03:44