به گزارش پایگاه خبری نشان :

 البته خبرها حاکی از آن است که دادستان قم برای دو مامور بازیافت که این کودک زباله گرد را هدف ضرب و شتم قرار دادند قرار بازداشت صادر کرده است. کاربری نوشت: «احتمالا فردا یه عده از مسئولان شهرداری قم پا می‌شن می‌رن با کودکان کار آب میوه می خورن و عکس یادگاری می گیرن و ماجرا تموم می شه.» کاربر دیگری نوشت: «هر کجای دنیا این اتفاق می افتاد، مسئولش قبل از هر چیزی استعفا می کرد اما این جا میزها آدم ها رو ول نمی کنن.» کاربری هم نوشت: «خدا رحمت کند سیمین دانشور رو که توی یکی از داستان هاش نوشته: شلخته شلخته درو کنید تا چیزی نصیب خوشه چین ها شود.»