به گزارش پایگاه خبری نشان :

محمد محرومی در تماس تلفنی با خبرنگار رکنا گفت:برای تهیه خبر در حال عبور از یکی از خیابانهای شهرانتهای خیابان هشترود بودم که ناگهان چهار قلاده سگ به من حمله کردند.

محرومی اضافه کرد:خوشبختانه سگ‌ها نتوانستند آسیبی به بدنم وارد نمایند ولی لباسهایم را تیکه وپاره کردند.

خبرنگار ایسنا در آخر اضافه کرد :در اثر کشیده شدن در زمین توسط سگها ،لباسهایم از بین رفت وکمی هم از ناحیه دست وپا دچار جراحت شدم.

وی متذکرشد:اگر به جای من یک کودک یا یک خانم ویک فرد پیر بود صد در صد توسط این سگها آسیب جدی می دید وشاید جانش را نیز از دست می داد