به گزارش پایگاه خبری نشان :

یک زن آمریکایی به دلیل بلند صحبت کردن در تلفن خود، ۳۸۵ دلار جریمه نقدی شد، جریمه‌ای که در نوع خود بی نظیر است.

خانم دایموند رابینسون می‌گوید به دلیل نژاد و رنگین پوست بودنش به وی ظلم و جریمه نقدی شده است.

این زن سیاه پوست اهل میشیگان به دلیل صحبت زیاد با تلفن خود ۳۸۵ دلار جریمه شد و معتقد است همسایه سفید پوستش فقط به دلیل نژادش با پلیس‌ها تماس گرفته است.

دیاموند رابینسون روز پنجشنبه در خیابان محل زندگی خود در خیابان کوشینگ در ایست پوینت بالا و پایین می‌رفت و با تلفن تمراهش حرف می‌زد، همسایه‌ای به او نزدیک شد و از او پرسید: "فکر می‌کنید می‌توانید با صدای آهسته تری با تلفن خود صحبت کنید؟ "