به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش دیلی میل، "آندرس کانتو"۱۴ ساله که پس از ۶ سال  کندن زمین غاری بزرگ در حیاط خانه شان بوجود آورده  ،  اکنون ۲۰ ساله است و می گوید: در ابتدا تلاش می کردم تا خشمم نسبت به پدر و مادرم را با کندن زمین در حیاط خانه کاهش دهم اما رفته رفته این کار هر روز انجام شد و در نتیجه ساعتها حفاری "غار تنهایی " خود را ساختم. این غار تنبدیل به خانه کنونی من شده و مایلم تا فضای خانه تنهایی ام را گسترش دهم.

ویا ذفوزد: بصورت هفته ای ۱۴ ساعت برای کندن غار تنهایی ام وقت صرف می کردم تا کم کم آن را تبدیل به یک خانه زیر زمینی کنم واکنون از نتیجه کار راضی هستم.

"آندرس " می گوید خانه زیر زمینی اش به "وای فای " سیستم موسیقی و سیستم گرمایشی نیز مجهز است . او می گوید برای انجام کارهای تکمیلی خانه زیر زمینی یا "غار تنهایی اش " از دوستان خود نیز کمک گرفته و قصد دارد تا خانه اش را بزرگتر و لوکس تر کند.

1366615.jpg