به گزارش پایگاه خبری نشان :

به گزارش میرر، هند ماههاست که با موج سوم ویرانگر ویروس کرونا روبروست اگرچه ظرف هفته های گذشته موارد رو به کاهش گذاشته اما رهایی از شر اجساد قربانیان کرونا تبدیل به معضلی بزرگ در این کشور شده است.

در آخرین اخبار منتشر شده ساکنان منطقه "اوتارکاشی " هند ادعا می کنند که سگها در حال خوردن گوشت قربانیان کرونایی هستند که در حاشیه رودخانه ها دیده می شوند.

به گفته یک خبرنگار دیدن صحنه خوردن گوشت انسان توسط سگ های ولگرد با عنوان "مرگ بشریت " توصیف شده است.

این در حالی است که مقام های مسئول نگران هستند که ویروس کرونا ممکن است از طریق منابع آبی یا سگهای ولگرد گسترش یابد.

"رامش سموال" ، از شهرداری منطقه در این باره گفت: طی چند روز گذشته ، تعداد مرگ و میرها در منطقه ما افزایش یافته است. من همچنین فهمیدم که اجساد به درستی سوخته نمی شوند، بنابراین من از دولت خواسته ام  که برای سوزاندن اجساد ما را یاری رساند. خبر دیگر اینکه سگهای ولگرد در حال خوردن اجساد قربانیان رها شده کرونایی هستند و این وضعیت نگران کننده است. گمان می کنیم اقوام قربانیان محلی را برای سوزاندن جسد پیدا نکرده و از این رو جسد خویشاوندشان را یا به رودخانه انداخته و یا در حاشیه رودخانه رها می کنند.