به گزارش پایگاه خبری نشان :

محققان انگلیسی ۲۰ مورد کرونا را در شهروندان انگلیسی پیدا کردند که نام آن را کرونای نپالی نهاده‌اند.

این سویه، کرونای جهش یافته هندی است که با ژن نپالی ترکیب یافته است.

سویه جدید در حال حاضر در چند کشور اروپایی شیوع یافته است.

کرونای نپالی هنوز نام فنی دریافت نکرده است.

گفتنی است کرونای هندی شامل آلفا{B.1.1.7}، دلتا {B.1.617.2} و کاپا{B.1.617.1} است که نوع دلتا در اغلب کشورها، نوع غالب شده است.