به گزارش پایگاه خبری نشان :

 ساعت ۱۸و ۳۴ دقیقه چهارشنبه ۱۲ خرداد سامانه ۱۲۵ همدان درپی دریافت گزارشی از مرکز فوریت های پزشکی بیمارستان بعثت مبنی بر فرورفتن میله فلزی به چشم کودک دوساله دو گروه ویژه امداد و نجات را از ایستگاه های مرکزی و شاهد به بیمارستان اعزام کرد.

با توجه به وخامت وضعیت مصدوم و عدم امکان اقدام درمانی در شرایط فوق آتش نشانان با هماهنگی تیم پزشکی و با استفاده از تجهیزات تخصصی اقدام به بریدن میله فلزی نمودند.

پس از طی حدود سی دقیقه تلاش نفسگیر موفق شدند تا حد امکان میله فلزی را کوتاه کنند تا شرایط برای انجام اقدامات درمانی بر روی کودک مصدوم مهیا شود.