به گزارش پایگاه خبری نشان :

«ویلیام هری» و خانواده اش تنها یک ماه پس از شروع زندگی در خانه جدید خود در «لافایت» ایالت جورجیا دریافتند که چهار مار نیز به همراه آن‌ها در این خانه زندگی می‌کنند.

 

هری که متوجه نشتی در سقف خانه اجاره‌ای خود شده بود صاحبخانه را از این اتفاق آگاه کرد. با این حال چند ماه بعد ناگهان بخشی از سقف خانه فرو ریخت و این خانواده سه نفره با دیدن چند مار‌ موش خوار که از سقف آویزان بودند شوکه شدند. بنا به ادعای این خانواده آن‌ها با هجوم مار‌های بیشتری روبه‌رو هستند.

 

در حالی که مستاجر کم کاری صاحبخانه را مقصر این اتفاق می‌داند، صاحبخانه «جان استافورد» مدعی است مستاجرش، از حضور این خزندگان در سقف خانه به او شکایتی نکرده و همچنین او یک نفر را پیشتر برای تعمیر نشتی ایجاد شده در سقف خانه فرستاده بود.

با این حال تصاویری که مار‌های آویزان را از سقف این خانه نشان می‌دهد پس از انتشار به تصاویری داغ تبدیل شده اند. بسیاری از کاربران صاحبخانه را مقصر این ماجرا قلمداد کردند.